نمایندگی ارتش این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی ارتش بهره برداری نمایید. http://arteshc60.mihanblog.com 2020-02-14T06:00:28+01:00 text/html 2020-02-13T17:45:16+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش اهمیت شناخت صور پنهان در درمان http://arteshc60.mihanblog.com/post/1300 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">اولین جلسه از دوره بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش با استادی مسافر حسین، نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر علی با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">« وادی ششم و تاثیر آن روی من»</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span></p><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/11.21/02.jpg"></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">خلاصه سخنان استاد:<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3">خداوند بزرگ را شاکرم که فرصت خدمت در این جایگاه را دارم. دستور جلسه این هفته در کنگره ۶۰ وادی ششم و تاثیر آن بر روی من است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3">در این وادی ما با دو پارامتر اصلی که یکی عقل و دیگری که نفس است آشنا می‌شویم. در کنگره ۶۰ برای شناخت بیشتر عقل و نفس از...</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></span></p></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span></div> text/html 2020-02-12T05:52:28+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش چند جمله ساده http://arteshc60.mihanblog.com/post/1299 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>شربت تریاک یا اپیوم</b></span></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;">&nbsp;تعدادی از مصرف‌کنندگان که البته کم هم نیستند بلافاصله بعد از شنیدن اسم شربت تریاک یا همان شربت (اوتی) موضع سخت و بازدارنده‌ای در مقابل این دارو اتخاذ می‌کنند؛ بله دارو، شربت تریاک یک دارو است که در کنگره ۶۰ برای درمان اعتیاد از آن بهره برده می‌شود، درواقع وقتی این دارو در متد آموزشی کنگره ۶۰ قرار می‌گیرد تبدیل به یک معجزه می‌شود. مسافر مجتبی که در حال حاضر در کنگره ۶۰ مشغول به درمان اعتیاد خود است در مورد این دارو چنین می‌نویسد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;">من یک مصرف‌کننده شیشه بودم و قبل از ورود به کنگره ۶۰ در مقابل مصرف شربت (اوتی) مقاومت می‌کردم و تفکر می‌کردم که اگر به کنگره ۶۰ بیایم تنها مصرف تریاک را به مصرف خود اضافه خواهم کرد اما بعدازاینکه فهمیدم شربت (اوتی) یک دارو است و بسیار شفابخش است و دیگر به آن به چشم یک مخدر نگاه نکردم تغییرات را درون خود دیدم و تأثیرات شربت بر بدن من بیشتر نمایان می‌شد و کم‌کم افکار منفی من خنثی می‌شد و این موضوع تا جایی پیش رفت که مانند مایه حیات من شد در ادامه این مایه حیات سیستم‌های طبیعی بدن من را راه انداخت و دیگر به آن احتیاجی ندارم و سیستم شبه افیونی بدن من راه افتاد و متقابلاً وسوسه‌ها نیز کم شد و بعد از چند وقت مزه آرامش را حس کردم.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; text-align: start;"><font size="3">تهیه و تنظیم: مسافر روزبه</font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر مجتبی لژیون۷</span></span></p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b></b></span></div> text/html 2020-02-09T09:01:50+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش درمان قطعی مصرف شیشه در کنگره60؛ تولد سومین سال رهایی مسافر دانیال http://arteshc60.mihanblog.com/post/1298 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">یازدهمین جلسه از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش به استادی مسافر سعید، نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر حبیب با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">«وادی ششم و تاثیر آن روی من و تولد سومین سال رهایی مسافر دانیال»</strong><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;شنبه 19 بهمن‌ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار کرد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">.</span></p><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span dir="LTR" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%843/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%289%29%20%28Kopie%29.jpg"></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%843/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%2846%29%20%28Kopie%29.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">خدا را شکر می‌کنم از نگهبان، دبیر و از شما عزیزان سپاسگزارم که فرصت دادید که امروز در خدمتتان باشم. در کنگره ۶۰ روال بر این است: کسانی که حضور پیدا کردند، کنگره ۶۰ را پذیرفتند، به درمان رسیدند، به‌فرمان عقل نزدیک شدند، خدمت کردند، جایگاه خدمتی، آن‌ها را انتخاب کرد و آن‌ها هم برای رسیدن به آن جایگاه خدمتی، تلاش ترددند، تصفیه شدند، آموزش دیدند، به دانایی رسیدند و امروز می‌بینیم که این روال، مرتب در حال انتقال به....</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20(1).png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> text/html 2020-02-07T09:56:19+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش تازه وارد و حس امنیت؛ گفتگو با مسافر وحید، راهنمای تازه واردین http://arteshc60.mihanblog.com/post/1297 <p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34);"><strong style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">مقدمه</font></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یکی از واژه هایی که بسیار در کنگره ۶۰ به کار می رود، واژه خدمتگزار است. خدمتگزار کسیست که خود، در کنگره ۶۰ به رهایی و درمان رسیده است و برای اینکه دیگران هم بتوانند حس و حال رهایی و آزادی او را تجربه کنند، شروع به خدمت داوطلبانه در کنگره می کند، البته انرژی و قدرتی که خدمت کردن به انسان می دهد را نمی توان نادیده گرفت. تمامی امور کنگره ۶۰ توسط خود اعضا و خدمتگزاران انجام شده و هیچ وابستگی به بیرون از حد و مرزهای خود ندارد. یکی از این خدمتها که بسیار مهم و تاثیر گذار هست خدمت راهنمای تازه واردین است. کار و مسئولیت این پست خدمتی از نامش مشخص است اما در ادامه به بهانه شال گرفتن یکی از این عزیزان، کمی بیشتر و نزدیک‌تر با این خدمت آشنا می‌شویم.</font></p><p style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">مسافر وحید با مصرف الکل وارد کنگره ۶۰ شد و بعد از گذراندن ۱۱ ماه طول درمان باراهنمایی کمک راهنمای محترم: آقای محسن زهرایی و به روش (دی اس تی) و با داروی (او تی) توانست به رهایی برسد و امروز به مدت ۴ سال و ۱ ماه و ۵ روز است که رها و آزاد از بند اعتیاد است. مسافر وحید بعدازاین رهایی برای درمان وابستگی به سیگار خود نیز اقدام کرد و تحت راهنمایی آقای رضا صبوری مدت ده ماه در پروسه درمان سیگار به روش دی اس تی و با داروی آدامس نیکوتین قرار گرفت و امروز مدت ۱ سال و ۲ ماه و ۱۰ روز است که از این بند نیز آزادشده است.</font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL" style=""><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF/Backup_of_Backup_of_500.375.jpg" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL" style=""><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span></span></p> text/html 2020-02-05T21:33:48+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش خدمت چراغ خاموش (تقدیر از خدمتگزاران اوتی) http://arteshc60.mihanblog.com/post/1296 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">دوازدهمین جلسه از دوره بیست و نهم&nbsp; کارگاه‌های آموزشی کنگره 60؛&nbsp;نمایندگی ارتش به استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر وحید و&nbsp;دبیری مسافر محمد با دستور جلسه&nbsp;<strong>(</strong><b>OT)</b></span><span dir="LTR" lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">روز چهارشنبه16بهمن ماه 1398 ساعت&nbsp;17 آغاز به کارکرد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">.</span></p><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/11.16/10%20%289%29%20%28Kopie%29.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">خلاصه سخنان استاد:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">خیلی خوشحالم که فرصت خدمت در این جایگاه به من داده شد و همینطور امروز در خدمت دوستان نمایندگی ارتش هستم و از این بابت از نگهبان و دبیر محترم سپاسگزارم. دستور جلسه این هفته در کنگره ۶۰ (</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ot</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) است...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></span></div> text/html 2020-02-02T05:09:30+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش قوت قلب ( جشن چهاردهمین سال تولد دیدبان محترم آقای سعید نمکی) http://arteshc60.mihanblog.com/post/1291 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13px;">نهمین جلسه از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی جهان‌بینی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش&nbsp; با استادی مسافر رضا و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر حبیب با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13px;">(OT )</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13px;">&nbsp;در روز&nbsp;شنبه ۱۲بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۷آغاز به کارکرد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13px;">.(</span></b></font><div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/تولد 14 آقا سعید/تولد آقا سعید14 (28) (Kopie).jpg"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13px;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/تولد 14 آقا سعید/تولد آقا سعید14 (1) (Kopie).jpg"></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان استاد:<o:p></o:p></span></b></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">&nbsp;بسیار خوشحالم که امروز توانستم در نمایندگی ارتش حضورداشته باشم. امروز تولد آقا سعید است و این بهانه‌ای شد که توانستم در خدمت شما عزیزان باشم. من فکر کنم تابه‌حال نتوانسته بودم در این شعبه و در این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">جایگاه استادی در خدمت شما باشم، به‌هرحال...&nbsp;</span></span></div></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download (1).png" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></span></span></div> text/html 2020-01-31T16:06:00+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش الگو برداری در آموزش http://arteshc60.mihanblog.com/post/1285 <b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">لژیون&nbsp;درمان وابستگی به دخانیات (ویلیام ال وایت) به استادی مسافر رضا&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; direction: rtl;">&nbsp;با دستور جلسه( نظم، انضباط و احترام&nbsp; در کنگره)&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;روز دوشنبه تاریخ: 7 بهمن ماه ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۵:۳۰ آغاز به کار نمود.</span></b> <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%8511.07/1.jpg"></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:10%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">خلاصه سخنان استاد:<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:10%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آنچه باور است محبت است و آنچه نیست، ظروف تهی است؛ دوستان، تنها پیوند محبت ما را به یکدیگر متصل نگاه خواهد داشت.<o:p></o:p></font></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">بسیار خوشحالم که امروز هم توانستم در جلسه ویلیام شرکت کنم گاهی اوقات این جلسات برایمان تکراری به نظر می‌رسد اما کافی است...</font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;</span></div> text/html 2020-01-29T20:44:23+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش این روزها، قاب عکسها به هم لبخند می زنند http://arteshc60.mihanblog.com/post/1282 <p dir="RTL" style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">هر شخص یا بهتر بگویم هر مسافری با شرایطی خاص خود که گاها سخت و عجیب است پای به کنگره 60 گذاشته است و هر کدام، با شرایطی متفاوت از هم، سفر خود را ادامه داده اند. مسافر نادر نیز این شرایط را تجربه کرده و آن را به زبان خط، با ما به اشتراک گذاشته است. امیدوارم از مطالعه آن، لذت ببرید.</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7/DSC_0390.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">آن‌قدر فکر خیال را دچار آشوب می‌کردم که چگونه از این سیل ویرانگر اعتیاد نجات پیدا کنم اما گویی مدام به دور یک دایره می‌چرخیدم و باز به نقطه شروع خود بازمی‌گشتم و شاید نمی‌دانستم که آب در یک‌قدمی من است اما به‌شرط صلب آب خوردن، به‌شرط تشنگی. به قول سهراب؛ «به خود گفتم باید امشب بروم، باید امشب چمدانی که به‌اندازه تنهایی من جا دارد، بردارم.» و قصد من این‌گونه آغاز شد. سال‌ها در قلعه تاریکی اعتیاد و با معجون جهل و غم، باده‌گساری کردم آن‌قدر که دیگر شرر و قدرت جوانی فروکش کرد و گرد پیری بر روی موهایم نشست، آنجا بود که دانستم تا انتهای کوچه نیستی اندک زمانی خواهد بود.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">در این میان، زلزله به ساختار وجودم زد...! پدرم آسمانی شد و تک‌تک افرادی که در کنارشان احساس امنیت می‌کردم مرا رها کردند...</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download (1).png"></p> text/html 2020-01-29T16:30:14+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش راه از بی راهه (در باب وادی پنجم) http://arteshc60.mihanblog.com/post/1281 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست؛ توأم با رفتن و رسیدن آن را کامل می‌نماید.»<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">کسی که بدون اندیشه و بصیرت به کاری دست می‌زند، مانند مسافری است که در بیراهه می‌رود و او هرقدر بر سرعت مسیر خود می‌افزاید به همان اندازه از جاده اصلی دورتر می‌شود. ارزش تفکر آن‌قدر بالاست که گویند:...</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span>&nbsp;</span></p> text/html 2020-01-28T11:24:41+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش بی خوابی و بی نظمی http://arteshc60.mihanblog.com/post/1280 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">سیزدهمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش با استادی مسافر مجید، نگهبانی مسافر حسین و دبیری مسافر قاسم با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">« نظم، انظباط و احترام در کنگره60»</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;روز دوشنبه 7 بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/11.07/1.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>&nbsp;خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">از نگهبان و دبیر محترم تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قراردادند تا خدمت کنم. دستور جلسه این هفته در کنگره ۶۰ (نظم انضباط و احترام در کنگره ۶۰) است. اگر به جهان اطراف خود نگاهی بیندازیم...</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span></p> text/html 2020-01-26T07:55:12+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش نظم در کائنات http://arteshc60.mihanblog.com/post/1279 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">هشتمین جلسه از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی جهان‌بینی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش&nbsp; با استادی مسافر مهدی و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر حبیب با دستور جلسه&nbsp;<strong>(نظم، انضباظ و احترام در کنگره )</strong>&nbsp;در روز&nbsp;شنبه 5 بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کارکرد<span dir="LTR">.</span></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/11.05/1.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">از نگهبان و دبیر محترم جلسه سپاسگزار هستم که فرصت خدمتگزاری به من دادند. امیدوارم که امروز &nbsp;جلسه خوبی را شاهد باشیم و من بتوانم از آموزش‌ها و مشارکت شما عزیزان، نهایت بهره را ببرم.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دستور جلسه این هفته در کنگره ۶۰(نظم، انضباط و احترام در کنگره)است.&nbsp; وقتی از این زاویه به این دستور جلسه نگاه کنم که اگر...</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span></p> text/html 2020-01-25T00:59:23+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش اول؛ پندار نیک http://arteshc60.mihanblog.com/post/1278 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">یازدهمین جلسه از دوره بیست و نهم&nbsp; کارگاه‌های آموزشی کنگره 60؛&nbsp;نمایندگی ارتش به استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر وحید و&nbsp;دبیری مسافر محمد با دستور جلسه&nbsp;<strong>(</strong><b>وادی پنجم و تاثیر آن روی من)</b></span><span dir="LTR" lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">روز چهارشنبه3 بهمن ماه 1398 ساعت&nbsp;17 آغاز به کارکرد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">.</span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/11.3/1.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">بسیار خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و این فرصت در اختیار من قرارگرفته است تا از شما آموزش بگیرم و از این بابت از نگهبان و دبیر محترم تشکر می‌کنم.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">طبق روال کنگره ۶۰ که هر هفته به یک موضوع خاص اختصاص دارد و در غالب دستور جلسات به آن موضوع خاص پرداخته می‌شود، این هفته نیز به دستور جلسه وادی پنجم اختصاص دارد. این وادی به من می‌گوید:...</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span></p> text/html 2020-01-24T09:07:45+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش رفتن و رسیدن http://arteshc60.mihanblog.com/post/1277 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">لژیون&nbsp;درمان وابستگی به دخانیات (ویلیام ال وایت) به استادی مسافر رضا&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;<strong>وادی پنجم و تاثیر آن روی من</strong>&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">در روز دوشنبه تاریخ 30دی ماه 1398 راس ساعت 15:30 آغاز به کار نمود.</span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%8528.10/0100.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است، دوستان، تنها پیوند محبت ما را به یکدیگر متصل نگاه خواهد داشت.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">موضوع صحبت امروز ما وادی پنجم است که می‌گوید: (در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست؛ بلکه توأم با رفتن و رسیدن، آن را کامل می‌نماید.) قبل از ورود به کنگره ۶۰ من به درمان فکر می‌کردم...</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></p> text/html 2020-01-22T08:12:24+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش دریچه ای رو به حقیقت http://arteshc60.mihanblog.com/post/1276 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">پایه و اساس درمان و آموزش‌های کنگره ۶۰ یک مثلث به نام مثلث درمان است که از سه ضلع: جسم، روان و جهان‌بینی تشکیل‌شده است. ضلع جهان‌بینی، بسیار مهم است و کنگره ۶۰ می‌کوشد تا با بهره‌گیری از ناب‌ترین و مؤثرترین آموزش‌های جهان‌بینی، دریچه‌ای جدید را رو به جهان، پیش چشمان اعضای خود باز کند؛ دریچه‌ای که با نگاه از آن، حقایق روشن‌شده و خوب از بد و ارزش از ضد ارزش تمیز داده می‌شود. در این دل نوشته به بخشی کوچک از تغییراتی که به‌واسطه نگاه از این دریچه، در دید نویسنده، ایجادشده است و نگاه او را نسبت به مسائل زندگی تغییر داده است می‌پردازیم.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%202.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span></p> text/html 2020-01-20T20:45:52+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش حرکت توام با تفکر(در باب وادب پنجم) http://arteshc60.mihanblog.com/post/1275 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">دوازدهمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش با استادی مسافر مهدی، نگهبانی مسافر حسین و دبیری مسافر قاسم با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">« وادی پنجم و تاثیر آن روی من»</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;روز دوشنبه 30 دی ماه 1398 ساعت 17 آغاز به&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">کارکرد</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">.</span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/10.30/1.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">خدا را شاکرم که در این جایگاه قرار گرفتم و از نگهبان و دبیر محترم هم سپاسگزارم که فرصت خدمت‌گزاری را به من دادند. دستور جلسه این هفته (وادی پنجم و تاثیر آن روی من) است. این وادی در کتاب عشق (کتابی برای شرح چگونه زندگی کردن) آمده است. این وادی‌ها مانند...</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="text-align: left; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></p> text/html 2020-01-19T12:09:52+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش عرصه جدید برای همسفران http://arteshc60.mihanblog.com/post/1274 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">هفتمین جلسه از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی جهان‌بینی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش&nbsp; با استادی همسفر فهیمه و نگهبانی همسفر هانیه و دبیری همسفر پروانه با دستور جلسه&nbsp;<strong>(جشن هفته همسفر )</strong>&nbsp;در روز&nbsp;شنبه 28 دی ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کارکرد<span dir="LTR">.</span></span></span></p><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/jashn%20hamsafar%2098/fahime%203.jpg"></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">خدا را شاکرم که این سعادت نصیب من شد تا امسال دوباره در خدمت همه شما عزیزان باشم و این جایگاه را تجربه کنم.<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">ابتدا این هفته را بسیار تبریک میگویم خدمت بنیان کنگره 60 و تبرک میگویم مخصوصاً خدمت خانم آنی بزرگوار که...</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;</span></div> text/html 2020-01-16T15:18:04+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش قهرمانان واقعی http://arteshc60.mihanblog.com/post/1273 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">دهمین جلسه از دوره بیست و نهم&nbsp; کارگاه‌های آموزشی کنگره 60؛&nbsp;نمایندگی ارتش به استادی همسفر محمد، نگهبانی مسافر وحید و&nbsp;دبیری مسافر محمد با دستور جلسه&nbsp;<strong>(</strong><b>هفته همسفر)</b></span><span dir="LTR" lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">روز چهارشنبه25 دی ماه 1398 ساعت&nbsp;17 آغاز به کارکرد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">.</span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/12.26/1.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">در ابتدا، از نگهبان و دبیر محترم بسیار ممنونم که فرصت خدمت در این جایگاه را به من دادند. قبل از هر چیز همان‌طور که می‌دانید این هفته در دستور جلسات کنگره ۶۰، هفته هم‌سفر نام دارد و از این بابت...</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20(1).png"></p> text/html 2020-01-14T20:42:38+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش اهمیت تقدیر http://arteshc60.mihanblog.com/post/1272 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">یازدهمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش با استادی مسافر پیمان، نگهبانی مسافر حسین و دبیری مسافر قاسم با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">« هفته همسفر»</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;روز دوشنبه 23 دی ماه 1398 ساعت 17 آغاز به&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">کارکرد</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">.</span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/10.23/1.jpg"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">در ابتدا خدا را شاکرم که دوباره در این جایگاه خدمتی قرار گرفتم و از نگهبان و دبیر ایشان سپاس‌گزارم که مسئولیت این جلسه را به من واگذار کردند تا خدمت کنم. دستور جلسه این هفته (هفته هم‌سفر) است تا ما متوجه شویم که در قبال هم‌سفرمان بخصوص در این هفته چه وظیفه‌ای داریم. اگر بخواهم از تجربه خودم بگویم در ابتدای امر که من وارد کنگره ۶۰ شدم...</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span></p> text/html 2020-01-11T21:45:41+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش چند نکته در مورد همسفر بودن http://arteshc60.mihanblog.com/post/1271 <p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ششمین جلسه از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی جهان‌بینی کنگره 60؛ نمایندگی ارتش&nbsp; با استادی همسفر محمدحسین و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر علی با دستور جلسه&nbsp;<strong>(هفته همسفر)</strong>&nbsp;در روز&nbsp;شنبه 21 دی ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کارکرد<span dir="LTR">.</span></span></span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/10.21/1.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>&nbsp;خلاصه سخنان استاد:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">در ابتدا از شما تقاضا دارم که به مناسبت این هفته و به‌افتخار نخستین هم‌سفر کنگره ۶۰ سرکار خانم هانی بزرگ، برخیزیم و یک کف مرتب برای ایشان بزنیم...&nbsp;</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 17.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span></p></div> text/html 2020-01-11T08:51:51+01:00 arteshc60.mihanblog.com نمایندگی ارتش هر چه کنی به خود کنی http://arteshc60.mihanblog.com/post/1270 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">لژیون&nbsp;درمان وابستگی به دخانیات (ویلیام ال وایت) به استادی مسافر رضا&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;با دستور جلسه( کمک من به کنگره و کمک کنگره به من&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">در روز دوشنبه تاریخ: ۱۶دی ماه ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۵:۳۰ آغاز به کار نمود.</span></b></p><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/45690/100/16.10.98/500.3752.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">خلاصه سخنان استاد:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است. دوستان، تنها پیوند محبت ما را به یکدیگر متصل نگاه خواهد داشت.<o:p></o:p></span></p><p style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">خیلی خوشحالم که امروز توانستم در جمع شما دوستان حضور پیدا کنم و از این بابت پروردگار بزرگ را شاکرم. دستور جلسه این هفته کنگره ۶۰ (کمک من به کنگره و کمک کنگره به من است) بهتر است من در همین ابتدا حرف آخر را بزنم و...</span></p><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/45690/mohammadd/download%20%281%29.png" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;</span></p><div><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></b></div>